Spotřeba? 
Jen kolik je potřeba Spotřeba? 
Jen kolik je potřeba

Energo poradenská linka

Obáváte se energetické krize, ocitli jste se v situaci, kdy nemáte na zaplacení úhrady za spotřebu energie nebo máte další otázky týkající se současné energetické situace? Ozvěte se nám.

Energo poradenská linka

Po, St:  9:00 – 18:00
Út, Čt:   8:00 – 15:00
     Pá:   9:00 – 11:00

(+420) 800 100 100

Volat

Jak ušetřit náklady na stále rostoucích cenách energií?

Svou spotřebu můžete snížit změnou návyků, výměnou starých spotřebičů za novější, úspornější alternativy či formou dlouhodobějších investic, které ve finále povedou k úspoře energií a lze je z velké části pokrýt státními dotacemi.

Úspora energií bez nutnosti bez dalších investic

Snížit spotřebu můžete i jen malou změnou svého chování a svých zažitých návyků. Stačí dodržovat jednoduchá pravidla s okamžitým efektem, která Vám pomohou se snížením spotřeby energií v domácnosti a zároveň i zlepšit vnitřní prostředí Vašich domovů. Tyto tipy Vám s úsporami pomohou.

Úspora energií s menšími investicemi

Spotřebu energie můžete snížit výměnou starých spotřebičů za úspornější.

Úspora energií v dlouhodobém horizontu za předpokladu větších investic

Popřemýšlejte o investici do moderních a úspornějších technologií, které Vám přinesou dlouhodobější benefity. Přečtěte si, jaké to jsou.

 

Nejčastější otázky

Je zcela bez diskuse, že cena elektřiny se na velkoobchodním trhu dostala do hodnot, které nikdo nepamatuje. Ke konci srpna 2022 se (dle ČTK) ocitla na 14násobku sezónního průměru za posledních pět let. Příčin dramatického růstu cen je mnoho. V první řadě je cena elektřiny provázána s jinou energetickou komoditou, se zemním plynem. Zde hraje hlavní roli vojenský konflikt na Ukrajině a z něj plynoucí riziko omezení nebo zastavení dodávek plynu z Ruska do Evropy. Nezanedbatelný vliv má také evropská dohoda Green Deal nebo diskuse o dalším využití jaderné energie v Německu. Stranou nelze nechat ani odstávku atomových elektráren ve Francii. Analytici se převážně shodují v tom, že v nejbližším období se budeme i nadále potýkat s vysokými cenami energií. Určitou roli hraje také oživení ekonomiky po pandemii covidu 19, narůstající ekonomika, a tím poptávka po elektřině.

I když ceny elektřiny na burze vzrostly mnohonásobně, PRE zatím letos pro většinu zákazníků upravovala ceny jen jednou, a to od dubna. Další zvýšení cen zatím není v plánu, nicméně riziko budoucího navýšení je vzhledem k vysokým cenám elektřiny na burze velké.

Jednoznačně na ty, které elektřinu požívají nejen ke svícení, ale také s ní ohřívají vodu a topí. To se ovšem netýká většiny domácností v Praze. Většina odběrných míst na distribučním území PRE má distribuční sazbu D02d, to znamená elektřinou svítí, často i vaří a používá ji současně na běžný provoz domácnosti – pračka, myčka, televize, rádio, počítač atd. Lze tedy říci, že současné vysoké ceny elektřiny nedopadají na většinu Pražanů tak významně, jako na obyvatele jiných měst či na lidi na venkově.

Následující zimu očekáváme jako každou jinou, i když samozřejmě počet mrazivých a zasněžených dnů neovlivníme. Z hlediska dodávek elektřiny nepředpokládáme jakékoli komplikace. Elektřiny je dost a neočekáváme žádné výpadky, omezování spotřeby či blackout.

Vyšší zálohy jsou bohužel realitou dnešní doby. Dodavatelé energií nemají jinou možnost než vysoké velkoobchodní ceny zohlednit také v předpisu záloh pro zákazníky. Dodavatelé dokážou zálohy spočítat velmi přesně, protože znají historii odběrného místa a spotřebitelské chování domácnosti. Zálohy jsou zkrátka nastaveny tak, aby pokryly očekávanou budoucí spotřebu a současně zohlednily vysoké ceny energií. Nikdo z dodavatelů nechce zákazníka ošidit. Naopak – odpovídající výše záloh chrání zákazníka před vznikem nedoplatku či dluhu.

V odůvodněných případech je možné se s dodavatelem dohodnout na nižších zálohách. Například pokud zákazník dodavateli oznámí, že sice topí elektřinou, ale zateplil dům, a očekává proto nižší spotřebu. Nebo pokud zákazník ví, že odjíždí na dlouhodobý pobyt v zahraničí, případně ví, že bude trávit podstatnou část roku na chatě či chalupě. Obecně však snížení záloh nedoporučujeme, protože většinou vede k nedoplatku.

Konec fixace nemusí být nutně strašák. Většina dodavatelů má pro své stávající klienty připraveny takzvané prolongační ceníky. Dodavatel totiž zná svého zákazníka, jeho historii, spotřebitelské chování a mnohdy pro něj má nakoupenu elektřinu dopředu. Je však určitě potřeba u nové smlouvy počítat s vyšší cenou než dosud, což je dáno situací na velkoobchodním trhu.

Fixaci ceny v současná době nedoporučujeme a PRE ji ani svým zákazníkům nenabízí. V dlouhodobém časovém horizontu totiž pravděpodobně dojde ke korekci současných vysokých cen energií. Pro zákazníky by fixace současné vysoké ceny byla v případě poklesu velkoobchodních cen nevýhodná.

V současné době ne. Platí doporučení zůstat u stávajícího dodavatele, lepší nabídku najdete jen těžko. Všude jinde čekají na nově příchozí zákazníky vyšší ceny než u současného dodavatele. Je to dáno vysokými velkoobchodními cenami elektřiny a nutností za tyto vysoké ceny nakoupit objem elektřiny pro nové zákazníky, se kterými dodavatel nemohl dopředu počítat, protože o nich prostě nevěděl.

Zákazníci PRE se čas od času ptají, jestli mohou přejít na takzvaný nízký tarif (dříve se označoval jako noční proud). Většiny odběratelů elektřiny v Praze se nízký tarif netýká, protože elektřinu používají pouze ke svícení a běžnému provozu domácnosti, tj. televize, pračka, myčka, počítač, rádio, apod. V některých domácnostech i pro vaření. Naopak takzvaný dvojtarif, tedy vysoký a nízký současně, mají pouze ty domácnosti, které elektřinou také ohřívají vodu v bojleru, případně topí. V určitých hodinách přes den a v noci se dálkově spíná nízký tarif a tyto domácnosti mají v tomto čase o něco levnější elektřinu. Většiny domácností v Praze se však dvojtarif netýká.

Nárok by měl vznikat automaticky. To znamená, že z Vaší strany nebude potřeba nic dělat. Nicméně v současné chvíli není známá finální podoba tohoto opatření. Jakmile ho vláda zveřejní, veškeré informace najdete zde.

Na základě klienty sjednaného množství tepla provádí Veolia kalkulaci ceny tepla na celý kalendářní rok, nakupuje paliva a další vstupy, to vše v souladu s cenovou regulací ERÚ. Zároveň tento systém slouží k výpočtu fixní části ceny, podobně jako v případě elektřiny, kde je fixní platba za jistič a platba za odebranou elektřinu. Sjednané množství tepla pokryje fixní náklady rozvodů tepla. Na spotřebu nemá vliv. Pokud zákazník svou spotřebu sníží, ušetří bez ohledu na sjednané množství tepla.

Tento systém zohledňuje potřeby zákazníka i dodavatele. Zákazník může ovlivňovat náklady za odebrané teplo a zároveň má náklady na teplo rozložené v čase a má přehled o jednotlivých složkách ceny. Výhoda pro dodavatele spočívá v tom, že může lépe plánovat výrobu, provoz a distribuci, ale i nákup paliv, což má přínos v podobě zefektivnění některých procesů i ekonomických aspektů a umožňuje tak snižovat náklady.

V souladu s vyhláškou č. 194/2007 Sb. může vlastník objektu (SVJ) v době od 22.00 do 6.00 hod. vytápění obytných místností a v neprovozní době ostatních vytápěných prostor podle potřeby omezit nebo krátkodobě přerušit do té míry, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností. I v této době dodavatel tepla zajišťuje dostatečné množství tepelné energie o potřebných parametrech pro plnění povinností odběratele (vlastníka objektu).

Fakturace tepelné energie v kWh Vám od 1. 1. 2023 umožní vzájemné srovnávání cen s komoditami dodavatelů plynu a elektrické energie. Přepočet spotřeby si můžete kdykoliv ověřit pomocí vzorce: 1GJ = 1/3,6 * 1000 kWh.

Odběrové diagramy nejsou objednávkou tepla pro budoucí období. Jsou pomůckou pro spravedlivé rozdělení stálých nákladů mezi všechny odběratele. Vychází se z množství skutečně odebraného tepla v posledním uzavřeném zúčtovacím období (minulý kalendářní rok) a pro nadcházející období se do diagramu promítají očekávané změny jakou je snížení odběru díky zateplení objektu podložené projektovou dokumentací.

Úřad práce vyplácí různé typy příspěvků. Zažádat o ně můžete elektronicky, poštou nebo osobně na pobočce, pod kterou spadá Vaše bydliště. Poradí Vám také na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo e-mailu callcentrum@uradprace.cz. Doporučujeme využít sociálního virtuálního průvodce. Ten Vám pomůže odhadnout, zda máte nárok na nějakou dávku či příspěvek a vysvětlí, jak podat žádost.

Příspěvek na bydlení
Pomáhá rodinám a jednotlivcům pokrýt náklady na bydlení včetně energií. Můžete o něj požádat až tři měsíce zpětně a jeho výše se odvíjí od Vašich příjmů. Průměrně dosahuje 4 084 Kč, nejedná se tedy o zanedbatelnou částku. Přibližnou výši příspěvku na bydlení si můžete spočítat sami v kalkulačce. Pro orientační výpočet potřebujete doplnit jen počet lidí žijících v domácnosti, čistý příjem všech členů domácnosti za poslední kalendářní čtvrtletí a znát své náklady na bydlení (nájemné + služby a ostatní platby).

Doplatek na bydlení
Pokud Vám na úhradu nákladů spojených s bydlením nestačí vlastní příjmy a příspěvek na bydlení, máte nárok na tzv. doplatek. Vypočítá se tak, aby Vám po zaplacení nezbytných nákladů zůstala částka na živobytí. Více informací o doplatku na bydlení naleznete zde.

Příspěvek na živobytí
Je určen na úhradu základních životních potřeb jednotlivce nebo skupiny lidí žijících ve společné domácnosti. Jedná se především o zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, základních hygienických potřeb apod. Více informací o příspěvku na živobytí naleznete zde.

Mimořádná okamžitá pomoc
Jde o pomoc v případech mimořádných nepříznivých situacích, které je třeba řešit co nejrychleji.
Zpravidla se jedná o dávku jednorázovou, ale v odůvodněných případech ji lze poskytnout opakovaně. Zákon definuje 7 životních situací, kdy může být dávka poskytnuta, přičemž ji můžete využít i v případech finančních problémů spojených s doplatky za energie. Více informací o mimořádné okamžité pomoci naleznete zde.

Na co si dát pozor?

Pokud si potřebujete půjčit na uhrazení nedoplatku, zkuste nejdřív rodinu, známé a přátele.
Jestliže opravdu není jiná cesta, podívejte se na žebříček bankovních a nebankovních
poskytovatelů půjček a vyhněte se těm rizikovým, které mají méně než tři hvězdičky.

Nejednejte pod tlakem a nereagujte unáhleně̌ na lákavé́ telefonické́ nabídky. Nikdy nikomu nedávejte plnou moc a raději se poraďte s občanskou poradnou.

V aktuální těžko předvídatelné situaci se tak můžete vyhnout nepříjemnému překvapení. Napište si na papír přehled svých výdajů a třeba se Vám podaří najít položky, kde by se dalo ušetřit. Úspory pak můžete využít na vytvoření finanční rezervy.

Hasiči musejí každoročně vyjíždět k požárům, kterým lze snadno zabránit. Stačí dodržovat následující doporučení:

  • Při používaní topidel na tuhá paliva jsou zapotřebí pravidelné revize s ohledem na druh a výkon kamen a jejich umístění. Zároveň platí, že krbová kamna je nutné instalovat na nehořlavý podklad, případně použít pod kamna speciální podložku z plechu nebo tvrzeného skla.
  • Minimální odstupy od kamen jsou 80 cm. To platí nejen pro příčky, ale i pro nábytek či hořlavé podlahové krytiny. Ze stran a zezadu je pak nutné, aby měla kamna aspoň 20 cm volného prostoru.
  • V domácnostech doporučujeme provádět pravidelné revize elektroinstalace. Používat nabíječky přímo od výrobce případně kupované v kamenných obchodech. Nenabíjet poškozené nebo neoriginální akumulátory. Nepoužívat zapojení několika prodlužovacích kabelů do sebe, případně nepřetěžovat zásuvky nebo prodlužovací kabely zapojením několika spotřebičů najednou.