O co můžete zažádat?

Můžete zažádat o speciální nadační příspěvek Prahy na výdaje, které vám pomohou k získání bydlení, na náklady na zabydlení, na přechodný domov nebo náklady spojené s udržením si stávajícího bydlení. Bližší informace k typům příspěvků, jejich výši a k podmínkám žádosti najdete zde.

Získat domov – Bydlet v bytě

Příspěvek na kauci, provizi realitní kanceláři, první nájem a zálohy na služby a energie

Získat domov – Bydlet v bezpečí
Příspěvek na přechodné ubytování a související výdaje až na 2 měsíce

Získat domov – Zabydlet se 

Příspěvek na náklady spojené s nastěhováním do bytu nebo ubytování 

Neztratit domov
Příspěvek na pod/nájemné, zálohy na služby a energie, nedoplatky či náhradu škody

Kromě příspěvku od Prahy můžete zažádat také o příspěvky státní pomoci, které vám vyplácí stát. Jaký je rozdíl mezi příspěvkem od státu a příspěvkem od Prahy se dočtete v části "Nejčastější otázky".

Kdo může požádat o nadační příspěvek z Programu podpory bydlení?

Podmínky vyřízení
 • Při žádosti o pomoc Získat domov – Bydlet v bytě nebo Zabydlet se musíte mít trvalé bydliště nebo skutečný pobyt v Praze (odehrává se tu váš život, pracujete zde, máte zde lékaře, děti chodí do školy apod.) alespoň 2 roky.
  • Při žádosti o pomoc Získat domov – Bydlet v bezpečí nebo Neztratit domov musíte mít v trvalé bydliště nebo skutečný pobyt v Praze alespoň 1 rok.
  • Příjmy vaší domácnosti nejsou vyšší než 3,4 násobek měsíčního životního minima domácnosti, počítá se:
   • po odečtení exekučních nebo insolvenčních srážek, splátek dluhů, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením
   • a po odečtení aktuálních nákladů na bydlení. 

  Jak postupovat při žádosti o příspěvek?

  Podmínky vyřízení

  Žádosti podané do 11.12. 2022 stihneme vyřídit do konce roku 2022.
  Příjem žádostí v roce 2023 bude otevřen 3. ledna 2023

  1. Ujistěte se, že splňujete kritéria pro schválení žádosti:
  • Požádali jste o veškerou státní podporu, na kterou máte nárok (více zde).
  • Ve vaší aktuální situaci vám nemůže pomoci nikdo blízký. 
  • Finanční příspěvek vám pomůže získat nebo udržet si bydlení.

  1. Připravte si přílohy potřebné k doložení vaší žádosti:
  • Pro Získat domov – Bydlet v bytě budete potřebovat: 
   • Návrh smlouvy s uvedením výše jistoty/ pod/nájemného /záloh na služby a energie
   • Potvrzení o výši provize realitní kanceláři
   • Doporučená příloha:  vyjádření sociálního pracovníka, pokud s ním spolupracujete 
  • Pro Ziskat domov – Bydlet v bezpečí budete potřebovat: 
   • Vyjádření sociálního pracovníka nebo poradce pro bydlení 
   • Potvrzení o poskytnutí ubytování 
  • Pro Získat domov – Zabydlet se budete potřebovat: 
   • Scan pod/nájemní smlouvy
   • Návrh pojistné smlouvy (pokud žádáte o příspěvek o úhradu pojištění odpovědnosti)
   • Doporučená příloha:  vyjádření sociálního pracovníka, pokud s ním spolupracujete 
  • Pro Neztratit domov budete potřebovat: 
   • Scan pod/nájemní smlouvy
   • Vyjádření sociálního pracovníka 
   • Podle vyžadovaného typu příspěvku pak potvrzení o výši dlužné částky a/nebo potvrzení o rozsahu škody 
  • Bližší informace k přílohám naleznete zde.

  1. Podejte žádost on-line na stránkách Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy zde a doložte povinné přílohy.
  1. Nezávislí hodnotitelé žádost vyhodnotí na základě těchto kritérií: relevance, nemožnosti jiné podpory, snahy řešit situaci a udržitelnosti (více ke kritériím zde).
  1. Do dvou týdnů od odeslání žádosti se dozvíte výsledek. V případě schválení žádosti sepíšeme darovací smlouvu a příspěvek vyplatíme.
  1. Po využití nadačního příspěvku nám dáte vědět, jak se proměnila vaše bytová situace a jak se vám daří.

  Nejčastější otázky

  Jaký je rozdíl mezi příspěvkem od státu a pomocí Prahy? 

  Jedná se o dva různé příspěvky. Příspěvky státní sociální pomoci, vyplácí občanům stát (bližší informace ke státní podpoře naleznete zde) nezávisle na období nebo městě, ve kterém žijí. Pomoc města Prahy je speciální pomoc určená Pražanům v obtížném období inflace a zdražování energií a nejedná se o pomoc nárokovou. O příspěvky od státu a od Prahy můžete zažádat nezávisle na sobě. Jen pozor – některé příspěvky finanční pomoci Prahy jsou podmíněné tím, že podporu od státu už pobíráte. Při žádosti o pomoc města Prahy si proto vždy prostudujte podmínky pro podání konkrétní žádosti.