Upozornění:

Příjem žádostí do Programu podpory bydlení je dočasně pozastaven. Omlouváme se za změnu oproti avizovanému plánu otevření programu během září. Termín jeho otevření zveřejníme, jakmile bude znám. 

Děkujeme za pochopení. 


V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na e-mail: podpora@socialninadacnifond.praha.eu

Pracovníci Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy Vám ochotně odpoví.

O co můžete zažádat?

Můžete zažádat o nadační příspěvek Prahy, formou daru nebo bezúročné zápůjčky, a to na výdaje, které vám pomohou k získání bydlení, na náklady na zabydlení, na přechodné ubytování nebo náklady spojené s udržením si stávajícího bydlení. Bližší informace k typům příspěvků, jejich výši a k podmínkám žádosti najdete zde.

Získat domov – Bydlet v bytě

Příspěvek na kauci, první nájem a zálohy na služby, provizi realitní kanceláři

Získat domov – Bydlet v bytě - předschválení

Příspěvek na kauci, první nájem a zálohy na služby, provizi realitní kanceláři

Získat domov – Bydlet v bezpečí

Příspěvek na přechodné ubytování a související výdaje až na 2 měsíce

Získat domov – Zabydlet se

Příspěvek na náklady spojené s nastěhováním do bytu nebo ubytování

Neztratit domov - Nepřijít o dávky

Příspěvek na úhradu nákladů na bydlení v částce, která chybí z důvodu včas nevyplaceného příspěvku na bydlení, který není nahrazen doplatkem na bydlení

Neztratit domov - Mít vše uhrazeno

Úhrada nákladů na bydlení, a to za účelem dorovnání nedoplatků, jejichž zaplacení je podmínkou pro udržení bydlení.
Upozornění: Pokud je důvodem nedoplatků na nájemném a zálohách na služby zpožďující se výplata příspěvku na bydlení, využijte podprogram 2.1 Neztratit domov - Nepřijít o dávky.

Neztratit domov - Nahradit škodu

Úhradu škody způsobené pronajímateli, která nemůže být uhrazena z žádného pojistného plnění.

Kromě příspěvku od Prahy můžete zažádat také o dávky a příspěvky, které vyplácí stát. Jaký je rozdíl mezi příspěvkem od státu a příspěvkem od Prahy se dočtete v části "Nejčastější otázky".

Kdo může požádat o nadační příspěvek z Programu podpory bydlení?

Podmínky vyřízení
 • Při žádosti v podprogramu Získat domov – Bydlet v bytě nebo Zabydlet se musíte mít trvalé bydliště nebo skutečný pobyt v Praze (odehrává se tu váš život, pracujete zde, máte zde lékaře, děti chodí do školy apod.) alespoň 2 roky.
 • Při žádosti v podprogramu Získat domov – Bydlet v bezpečí nebo Neztratit domov musíte mít v trvalé bydliště nebo skutečný pobyt v Praze alespoň 1 rok.
 • Příjmy vaší domácnosti nejsou vyšší než 3,4 násobek měsíčního životního minima domácnosti, počítá se:
  • po odečtení exekučních nebo insolvenčních srážek, splátek dluhů, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením
  • a po odečtení aktuálních nákladů na bydlení.

Jak postupovat při žádosti o příspěvek?

Podmínky vyřízení
 1. Před podáním žádosti se ujistěte, že jste podnikli tyto kroky:
 • Využili jste veškerou státní podporu vztahující se k řešení vaší situace.
 • Využili jste další dostupné možnosti řešení vaší situace, jako např. zvýšení příjmu výdělečnou činností, pomoc rodiny, dohoda s pronajímatelem apod.
 • Ověřili jste si, že jste oprávněným žadatelem o nadační příspěvek a příspěvek vám může pomoci vyřešit vaši situaci.
 1. Připravte si přílohy potřebné k doložení vaší žádosti:
 • Pro Získat domov – Bydlet v bytě budete potřebovat:
  • Návrh nájemní (podnájemní) smlouvy s uvedením výše jistoty / nájemného (podnájemného) / záloh na služby
  • Smlouva s realitní kanceláří nebo potvrzení o výši požadované provize za zprostředkování (pokud vám byt zprostředkovala RK)
  • Vyjádření sociálního pracovníka nebo záznam ze schůzky s pracovníkem kontaktního místa pro bydlení
  • Doklad o podání žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci na úhradu jistoty nebo rozhodnutí o přiznání či zamítnutí dávky
 • Pro Získat domov - Bydlet v bytě - předschválení budete potřebovat:
  • Vyjádření sociálního pracovníka nebo záznam ze schůzky s pracovníkem kontaktního místa pro bydlení
 • Pro Získat domov – Bydlet v bezpečí budete potřebovat:
  • Vyjádření sociálního pracovníka
  • Potvrzení o poskytnutí ubytování
 • Pro Získat domov – Zabydlet se budete potřebovat:
  • Scan pod/nájemní smlouvy
  • Návrh pojistné smlouvy (pokud žádáte o příspěvek na úhradu pojištění odpovědnosti)
  • Vyjádření sociálního pracovníka, pokud s ním spolupracujete
 • Pro Neztratit domov - Nepřijít o dávky budete potřebovat:
  • Scan nájemní nebo podnájemní smlouvy k bytu, kterého se žádost týká nebo obdobné smlouvy dle typu ubytování
  • Doklad o přiznání příspěvku na bydlení (rozhodnutí o přiznání dávky a/nebo poslední oznámení o změně její výše)
  • Vyjádření sociálního pracovníka
  • Předpis plateb nájemného a záloh na služby a přehled o jejich úhradě min. za aktuální a předchozí kalendářní čtvrtletí
 • Pro Neztratit domov- Mít vše uhrazeno budete potřebovat:
  • Scan nájemní nebo podnájemní smlouvy k bytu, kterého se žádost týká
  • Vyjádření sociálního pracovníka
  • Potvrzení pronajímatele o nájemní smlouvě a dlužné částce
 • Pro Neztratit domov- Nahradit škodu budete potřebovat:
  • Scan nájemní nebo podnájemní smlouvy k bytu, kterého se žádost týká
  • Vyjádření sociálního pracovníka
  • Potvrzení o rozsahu škody
 • Bližší informace k přílohám naleznete zde.
 1. Podejte žádost on-line na stránkách Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy zde a doložte povinné přílohy.
 2. Nezávislí hodnotitelé žádost vyhodnotí na základě těchto kritérií.
 3. Do dvou týdnů od odeslání žádosti se dozvíte výsledek. V případě schválení žádosti sepíšeme smlouvu a příspěvek vyplatíme.
 4. Po využití nadačního příspěvku nám dáte vědět, jak vám příspěvek pomohl v řešení vaší bytové situace.

Kontakt:

Dagmar Klárová, Koordinátorka programu podpory bydlení

e-mail: dagmar@socialninadacnifond.praha.eu
telefon: +420 602 310 381

 • Prostor na telefonické konzultace máme vždy v pondělí od 13 do 16 hodin a ve středu od 9 do 12 hodin

Nejčastější otázky

Jaký je rozdíl mezi příspěvkem od státu a pomocí Prahy? 

Jedná se o dva různé příspěvky. Příspěvky státní sociální pomoci, vyplácí občanům stát (bližší informace ke státní podpoře naleznete zde) nezávisle na období nebo městě, ve kterém žijí. Pomoc města Prahy je speciální pomoc určená Pražanům v obtížném období inflace a zdražování energií a nejedná se o pomoc nárokovou. O příspěvky od státu a od Prahy můžete zažádat nezávisle na sobě. Jen pozor – některé příspěvky finanční pomoci Prahy jsou podmíněné tím, že podporu od státu už pobíráte. Při žádosti o pomoc města Prahy si proto vždy prostudujte podmínky pro podání konkrétní žádosti. 

Pracovníci kontaktního místa poradí komukoliv kdo:

 • dostal výpověď z nájmu či má nejasnosti ohledně podmínek nájemní smlouvy a uvítal by právní konzultaci
 • bydlí v nevyhovujících podmínkách a hledá standardní bydlení
 • má špatné rodinné, sousedské vztahy nebo vztahy s majitelem bytu a potřebuje zprostředkovat adekvátní podporu
 • je zadlužený a potřeboval by konzultaci v dluhové poradně, má nedostatečný příjem a rád by znal, zda má nárok na sociální pomoc
 • má zdravotní či sociální problémy a potřebuje zajistit adekvátní službu, má jakýkoliv jiný problém související s bydlením

Některé z městských částí zřídily pro tyto účely i svá kontaktní místa pro bydlení (KMB).

Na ně se doporučujeme obrátit primárně. Zde nabízíme jejich výčet:

KMB Praha 3

Havlíčkovo nám. 11, Praha 3
tel. 222 116 575, 222 116 775
provoz: pondělí a středa 8.00 do 12.00 a 13.00 do 17.00 (17.00 do 18.00 na objednání)

KMB Praha 7

U Průhonu 1338/38, Praha 7
tel. 220 144 159
provoz: pondělí a středa 8.30 do 12.00 a 13.00 do 18.00, úterý, čtvrtek a pátek po předchozí domluvě/po objednání

KMB Praha 10

Vršovická 68, Praha 10
tel. 267 093 225
provoz: pondělí a středa 13.00 do 17.00

KMB Praha 12

Generála Šišky 2375/6, Praha 4
tel. 244 028 237
provoz: pondělí a středa 8.00 do 18.00, úterý, čtvrtek a pátek po telefonické dohodě

KMB Praha 14

Bratří Venclíků 1072
tel. 225 295 529
provoz: pondělí a středa 8.00 do 17.30, úterý, čtvrtek a pátek po telefonické dohodě

KMB Praha 22

Nové náměstí 1250/10, Praha 22
tel. 271 071 829
provoz po předchozí domluvě: pondělí 8.00 do 14.00 a středa 8.00 do 12.00

Veškeré kontakty na jednotlivé městské části naleznete také na stránce pomocprazanum.praha.eu v sekci Kontakty.