Balíček pomoci Balíček pomoci

O co můžete zažádat?

Požádat můžete jak o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. Vždy bude záležet na rozhodnutí ředitele/ky Vaší mateřské nebo základní školy.

 

Stravné zdarma

Stravné zdarma

v mateřských, základních a středních školách

Školné zdarma

Školné zdarma

v mateřských školách a základních uměleckých školách

Družiny zdarma

Družiny zdarma

na základních školách

Příspěvek z fondu solidarity

Příspěvek z fondu solidarity

finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků

Jak na to

 • Pokud splňujete kritéria pro čerpání finančního podpory z oblasti školství a rádi byste si zažádali o příspěvek, prosím kontaktujte ředitele/ředitelku příslušné mateřské, základní, střední či umělecké školy, kterou Vaše dítě/děti navštěvují.
 • V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte s Vaším dotazem
  na e-mail: pavel.dvorak@praha.eu (Odbor školství, mládeže a sportu, MHMP).

Kdo může požádat o příspěvek?

Podmínky vyřízení

Při žádosti o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, kromě trvalého bydliště v Praze, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:

 • čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
 • čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 • po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

Jak postupovat při žádosti o příspěvěk?

Postup vyřízení
 1. Zjistěte, zda je Vaše škola zapojena do programu Balíčku pomoci Pražanům.
 2. Vyplňte čestné prohlášení, že splňujete podmínky (v případě žádosti o příspěvek z fondu solidarity čestné prohlášení není potřeba).
 3. Podejte žádost o příspěvek řediteli/ce Vaší školy či školky.
 4. Ředitel/ka vyhodnotí Vaši žádost a co nejdříve vás informuje o rozhodnutí.
Přiložené soubory
icon

BALÍČEK rodiče - deti pravidla žádosti

Stáhnout
icon

A4 žádost dítě - žák - účastník balíček

Stáhnout
icon

A4 žádost dítě - žák - účastník FOND SOLIDARITY

Stáhnout

Nejčastější otázky

O prominutí úplaty nebo příspěvek z Fondu solidarity můžete zažádat od září 2022. Upozorňujeme, že čerpání finanční podpory v oblasti školství nespadá do agendy Sociálního nadačního fondu. Pokud chcete zažádat o příspěvek z oblasti školství, prosím kontaktujte ředitele příslušné mateřské, základní, střední či umělecké školy, kterou Vaše dítě/děti navštěvují.

Žádost můžete podávat průběžně ve školním roce 2023/2024. Ředitel/ka Vaší školy nebo školky si pak může určit vlastní pravidla, kdy žádosti podávat.

Můžete, čerpání pomoci od Prahy nijak neovlivňuje čerpání podpory od státu.

Ředitel/ka Vám dá vědět v přiměřené lhůtě (žádný pevný termín pro vyřízení žádosti stanovený nebyl).

  1. Žádost je možné podávat pouze ve škole nebo školském zařízení, ve které/m je dítě/žák zapsáno ke vzdělávání nebo účasti. Rovněž je potřeba se v konkrétní škole nebo školském zařízení prvotně informovat, zda je vůbec do programu podpory zařazena. Obecně platí, že úlevy poskytují pouze školy veřejné – zřízené městskými částmi hl. m. Prahy nebo hl. m. Prahou. Školy soukromé a školy dalších zřizovatelů, případně dětské skupiny a zájmová zařízení, která nejsou zřízená veřejným zřizovatelem do podpory nejsou zahrnuta.

Zpětné prominutí bohužel možné není. Odpuštění poplatků se týká vždy až období, které následuje schválení Vaší žádosti, tedy ne zpětně.

O žádosti může rozhodnout pouze ředitel/ka školy nebo školky. Pokud Vaší žádosti nevyhoví, může to být z toho důvodu, že nesplňujete podmínky, které jmenujeme na těchto stránkách, ale také z důvodu, že škola nebo školka nemá k dispozici dostatečné finance. Vyhovění žádosti tak není "nárokové" a vůči nevyhovění se nemůžete odvolat, ředitel/ka Vám rovněž nemusí sdělovat důvody nevyhovění.

Tuto informaci musí sdělit konkrétní škola nebo školské zařízení, školy ani školská zařízení nemají povinnost se do programu zapojit.

Příspěvek je určen na školní i mimoškolní aktivity dětí, které slouží k jejich rozvoji nebo k rozvoji jejich talentu. Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky Vaší školy nebo školní instituce.

Záleží na konkrétní aktivitě, kterou chcete z fondu solidarity platit. Můžete zažádat jednou i víckrát o příspěvek do výše dohromady 10 tisíc korun. Vždy ale záleží na rozhodnutí ředitele/ky Vaší školy nebo školského zařízení.

Cílem fondu solidarity je zachovat sociální kohezi (jinými slovy vyrovnat podmínky žáků) uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou. Umožníme tím rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách i v případech, kdy si je rodiče nemohou dovolit platit. Umožňuje uhradit i jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků.