Prohlášení o přístupnosti

Naším cílem je uveřejňovat informace na webu pomocprazanum.praha.eu tak, aby byly tyto informace přístupné každému – bez ohledu na technické prostředky, které pro přístup k Portálu používá.

Hlavní město Praha se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení o přístupnosti

Webová stránka pomocprazanum.praha.eu pro své fungování vyžadují podporu javascriptu nebo cookies v prohlížeči.