Milostivé léto Milostivé léto

Kdo může využít Milostivého léta?

Podmínky vyřízení

Pro využití akce Milostivé léto musíte splňovat všechny následující podmínky: 

 • Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči některým zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky v některých nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další.
 • Vaše dluhy jsou již v exekuci.
 • Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem.

Jak požádat o odpuštění sankcí?

Postup vyřízení
 1. Nejpozději do 15. listopadu pošlete poštou nebo prostřednictvím datové schránky exekutorovi  žádost o vyčíslení dlužné částky (jistiny), náklady exekutora a číslo exekutorského účtu.
  1. Žádost nadepište Milostivé léto a uveďte své kontaktní údaje.
  2. V případě exekucí u více úřadů musíte podat žádost u každého zvlášť.
 2. Zaplaťte dlužnou částku a náklady na ukončení exekuce.
 3. Doporučeným dopisem nebo přes datovou schránku exekutora informujte, že jste využili Milostivého léta dle zákona a uveďte datum a částku, kterou jste uhradili.
 4. Exekutor Vám přibližně do 2 měsíců zašle písemné vyrozumění. 
Ke stažení
icon

Leták - milostivé léto A5

Stáhnout
icon

Leták - milostivé léto A4

Stáhnout
icon

Obecný vzor informace a žádosti povinného dlužníka

Stáhnout

Nejčastější otázky

Milostivé léto se nevztahuje na dluhy soukromým institucím. Nejčastěji se tak jedná o bankovní a nebankovní půjčky, dluhy u telefonních operátorů, dluhy na nájmu soukromému majiteli.
Milostivé léto nemůžete využít ani v případě, kdy Vaše původní dluhy odkoupil soukromý subjekt, ani v případě, kdy Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém správním řízení.

Bohužel nemůžete, v rámci akce Milostivé léto je potřeba splatit všechno najednou.

Exekutor má na odpověď 15 dnů od doručení. V případě, že se zpozdí, prodlužuje se i lhůta k úhradě dluhu, a to o 5 dní.

Můžete volat na linku: 770 600 800, případně navštivte stránky milostiveleto.cz